kérdése van visszahívjuk

Hírlevél
Termékajánló

Látogató számláló
0
2
3
6
9
2
4
Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Vásárlási feltételek

A Szolgáltató adatai

1. A Szolgáltató adatai

 

SZALAY Könyvkiadó és Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5310 Kisújszállás, Mikes u. 14.

Fióktelepe és levelezési címe: 5310 Kisújszállás, Mikes út 14.,

Cégjegyzékszáma: 04-09-003332
(Vezetve a Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában),

Adószáma: 11054010-2-16,

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-137411/2018.

 

Tárhely szolgáltató adatai: UNAS Online Kft, 
H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

E-mailunas@unas.hu

Tel .: +36-99/884-000 (H-P 8:00-15:30) 
Fax.: +36-99/505-377

mint a www.grunpower.com online áruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató)

Szolgáltatás igénybevétele

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1 A szolgáltatás igénybe vevője

A szolgáltatás igénybe vevője minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával - a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele

2.2 A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Vevő a szolgáltatás igénybe vételével (a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A szolgáltatás tárgya

2.3 A szolgáltatás tárgya

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.grunpower.hu online áruházban (a továbbiakban: Webáruház) található valamennyi termék.

A Szerződés lépései

3.1 Az online megrendelési felületen történő szerződéskötés

3.1.1 A termék kosárba helyezése

A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságait, képét, valamint a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó árát az adott termék melletti ismertető tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A megvásárolni kívánt termék kosárba tételét követően, a kosár tartalma a Webáruház jobb felső sarkában található „A kosár tartalma” hivatkozással érhető el. A „Kosár tartalma” oldalon lehetőség van a megrendelt termékek darabszámának módosítására, a vételár ellenőrzésére, valamint a termék kosarából történő törlésére.

3.1.2 Megrendelés összegzése

A megrendelés leadása a termék kosárba tételéhez, az e-mail és a postázási cím megadásához kötött.

3.1.3 A megrendelés leadása, az adatbevitel, a megrendelés elküldése és pontosítása

Amennyiben kiválasztotta a megvásárolni kívánt terméket, kattintson a termék leírása mellet található "kosárba rak" ikonra. A "kosár" tartalmát bármikor megtekintheti, és kedve szerint meg is változtathatja. Ha már minden kiválasztott termék a kosarában van, ellenőrizze vásárlásának összértékét, írja be az e-mail címét, majd klikkeljen a "megvásárol" gombra. A klikkelés után megjelenő adatlapon, legyen szíves megadni a szállítási címet, valamint a számlázáshoz szükséges adatokat. 
Ezt követően automatikusan üzenetet kap a megadott e-mail címére. Vásárlását úgy véglegesítheti, hogy e-mail üzenetét elolvasva, a levélben található linkre kattintva visszatér weboldalunkra, és ott megerősíti a rendelését. Ezt követően kollégáink telefonon egyeztetik Önnel a szállítás időpontját.

Amennyiben 48 órán belül nem kap megkeresést cégünktől kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának visszaigazolására szolgál.

3.1.4 A szerződésre vonatkozó adatok

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a megrendeléstől számított 5. évig utólag hozzáférhető módon iktatott formában rögzíti. A szerződés nyelve magyar.

3.2 Telefonon, faxon, elektronikus levelezés útján történő megrendelés

Megrendelését leadhatja személyesen, a webshopon keresztül, emailben, valamint telefonos elérhetőségünkön is: 

Tel.: +36 30 /210-1111,
e-mail: webshop@grunpower.hu

Vételár és fizetési feltételek

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1 A termék vételára

A Webáruházban a termék mellett feltüntetve található a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó ára, amely nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget. Az árak forintban értendőek, az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáig fenntartja.

4.2 A termék vételárának teljesítése

A Vevő a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a termék átvételekor készpénzben, utánvéttel és forintban köteles megfizetni, vagy banki előreutalással, illetve helyszíni átvétel esetén készpénzben.

A termék átvétele, szállítási feltételek

5. A termék átvétele, szállítási feltételek és határidők

  • szállítás futárszolgálattal történik,kérem feltételekről érdeklődjön az alábbi telefonszámon : 06 30 210 1111
  • lehetőség van a telephelyünkön való átvételre is előre egyezetett időpontban

 

Panaszkezelés, kellék, és termékszavatosság, jótállás

6. Panaszkezelés, kellék-, és termékszavatosság, jótállás

6.1 A panaszkezelés módja és helye

Vevő panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Vevőnek a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

Panaszkezelés:
5310 Kisújszállás, Mikes út 14.
Tel.: 06 30/210-1111 (munkanapokon: 8 – 16-ig),
E-mail: info@grunpower.hu

6.2 Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén

A megrendelt termékekre a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal, vagy - a Vevő választása szerint - a Ptk. 6:168. § szabályai szerint a Szolgáltató és a termék előállítója termékszavatossággal, illetve – a feltételek fennállása esetén - jótállással tartozik. Hibás teljesítés esetén a Vevő késedelem nélkül – fogyasztónak minősülő Vevő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül - köteles tájékoztatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

6.3 A kellékszavatosság

Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy, a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

6.4 A termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő követelheti a termék előállítójától vagy – választása szerint - a termék forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék előállítóját és a forgalmazót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.

6.5 A jótállás

Szolgáltató a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 10.000,- Ft-ot meghaladó eladási árú termékek (pl. a Szolgáltató által forgalmazott világítástechnikai termékek, irodatechnikai berendezések) esetén a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben jótállásra köteles, a jótállás időtartama a termék átadásától számított egy év, amely alatt a Szolgáltató a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vevő nem érvényesíthet.

Az elállás joga

7. Az elállás joga

7.1 Az elállási jog gyakorlásának módja, határideje

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek postai kézbesítés esetén a kézbesítés napját.. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (pl. postán, faxon, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:

SZALAY Könyvkiadó és Kereskedőház Kft.
5310 Kisújszállás, Mikes út 14.
Fax: +36 59/520-604
e-mail: info@grunpower.hu

Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza Webáruházhoz, utánvéttel visszaküldött terméket azonban nem veszünk át. Az elállást nem kell megindokolni, az árú ellenértékét a visszaküldés után 14 napon belül visszautaljuk. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, ezek ugyanis a vonatkozó kormányrendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a "természeténél fogva nem visszaszolgáltatható" termékeknek minősülnek.

Az elállási nyilatkozat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával is megtehető. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.2 A Vevő kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

Elállás esetén a Vevő a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Vevő nevének feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a SZALAY Könyvkiadó és Kereskedőház Kft. 5310 Kisújszállás, Mikes út 14.. szám alatti címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi a terméket. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

7.3 A Szolgáltató kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

A kifizetett vételárat és teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató visszatéríti az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek megfizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A szállítási költség a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre.

7.4 A Vevőt megillető elállási jog gyakorlásának akadályai

Az elállás joga nem gyakorolható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen olyan áru értékesítése esetében:

  • amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap megrendelése esetében (az előfizetéses szerződések kivételével).
Felelősség kizárása

8. Felelősség kizárása

8.1 A Webáruház működéséből eredő károkért való felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a Webáruház használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Nem felel továbbá a Szolgáltató a termékismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért.

8.2 A Vevő nyilatkozataiból eredő károkért való felelősség kizárása

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. A Vevő a megrendelés során életkorára tett nyilatkozatot a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti abban a vonatkozásban, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt terméket értékesíteni. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok és nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok vagy nyilatkozat bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Egyéb rendelkezések

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Hírlevelek küldése szolgáltatásra történő feliratkozás alapján

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő az „Íratkozzon fel hírlevelnkre” pontnál megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet Vevő bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Szolgáltató további hírlevelet, egyéb reklám levelet a Vevőnek nem küld, egyúttal a Vevő adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából. Hírlevélről történő leiratkozás történhet a hírlevél alján lévő „leiratkozom” linken keresztül, vagy e-mail-ben az info@grunpower.hu címen keresztül.

9.2 Adatvédelmi tájékoztató és a Szolgáltató által alkalmazott magatartási kódex

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója ezen a LINK -en érhető el. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

9.3 Szerzői jog

Az oldalon elhelyezett tartalom, az oldal külalakja, szerkezete – eltérő jelölés hiányában - a Szolgáltató szellemi alkotása, így jogi védelem alatt áll. A honlap bármely szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző (Szolgáltató) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

9.4 A békéltető testülethez fordulás lehetősége

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

9.5 Joghatóság és illetékesség kikötése

Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Karcagi Járásbíróság (5300 Karcag, Kossuth tér 5.), illetve a Szolnoki Törvényszék (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) illetékességét.

9.6 Az általános szerződési feltételek hatálya, módosítása

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2016. augusztus 9. napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályos és a következő hivatkozásról tölthető le: http://www.grunpower.hu/aszf.pdf

Felek a jelen általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

Kelt: Kisújszállás, 2016. augusztus 9.

Dokumentum helye
Webáruház készítés