kérdése van visszahívjuk

Hírlevél
Termékajánló

Látogató számláló
0
2
7
0
9
4
5
Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Vásárlási feltételek

A Szolgáltató adatai

1. A Szolgáltató adatai

 

SZALAY Könyvkiadó és Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5310 Kisújszállás, Mikes u. 14.

Fióktelepe és levelezési címe: 5310 Kisújszállás, Mikes u. 14.,

Cégjegyzékszáma: 04-09-003332
(Vezetve a Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában),

Adószáma: 11054010-2-16,

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-137411/2018.

 

Tárhely szolgáltató adatai: UNAS Online Kft, 
H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

E-mailunas@unas.hu

Tel .: +36-99/884-000 (H-P 8:00-15:30) 
Fax.: +36-99/505-377

mint a www.grunpower.hu online áruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató)

Szolgáltatás igénybevétele

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1 A szolgáltatás igénybe vevője

A szolgáltatás igénybe vevője minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával - a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele

2.2 A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Vevő a szolgáltatás igénybe vételével (a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A szolgáltatás tárgya

2.3 A szolgáltatás tárgya

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.grunpower.hu online áruházban (a továbbiakban: Webáruház) található valamennyi termék.

A Szerződés lépései

3.1 Az online megrendelési felületen történő szerződéskötés

3.1.1 A termék kosárba helyezése

A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságait, képét, valamint a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó árát az adott termék melletti ismertető tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A megvásárolni kívánt termék kosárba tételét követően, a kosár tartalma a Webáruház jobb felső sarkában található „A kosár tartalma” hivatkozással érhető el. A „Kosár tartalma” oldalon lehetőség van a megrendelt termékek darabszámának módosítására, a vételár ellenőrzésére, valamint a termék kosarából történő törlésére.

3.1.2 Megrendelés összegzése

A megrendelés leadása a termék kosárba tételéhez, az e-mail és a postázási cím megadásához kötött.

3.1.3 A megrendelés leadása, az adatbevitel, a megrendelés elküldése és pontosítása

Amennyiben kiválasztotta a megvásárolni kívánt terméket, kattintson a termék leírása mellet található "kosárba rak" ikonra. A "kosár" tartalmát bármikor megtekintheti, és kedve szerint meg is változtathatja. Ha már minden kiválasztott termék a kosarában van, ellenőrizze vásárlásának összértékét, írja be az e-mail címét, majd klikkeljen a "megvásárol" gombra. A klikkelés után megjelenő adatlapon, legyen szíves megadni a szállítási címet, valamint a számlázáshoz szükséges adatokat. 
Ezt követően automatikusan üzenetet kap a megadott e-mail címére. Vásárlását úgy véglegesítheti, hogy e-mail üzenetét elolvasva, a levélben található linkre kattintva visszatér weboldalunkra, és ott megerősíti a rendelését. Ezt követően kollégáink telefonon egyeztetik Önnel a szállítás időpontját.

Amennyiben 48 órán belül nem kap megkeresést cégünktől kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának visszaigazolására szolgál.

3.1.4 A szerződésre vonatkozó adatok

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a megrendeléstől számított 5. évig utólag hozzáférhető módon iktatott formában rögzíti. A szerződés nyelve magyar.

3.2 Telefonon, faxon, elektronikus levelezés útján történő megrendelés

Megrendelését leadhatja személyesen, a webshopon keresztül, emailben, valamint telefonos elérhetőségünkön is: 

Tel.: +36 30 /210-1111,
e-mail: webshop@grunpower.hu

Vételár és fizetési feltételek

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1 A termék vételára

A Webáruházban a termék mellett feltüntetve található a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó ára, amely nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget. Az árak forintban értendőek, az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáig fenntartja.

4.2 A termék vételárának teljesítése

A Vevő a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a termék átvételekor készpénzben, utánvéttel és forintban köteles megfizetni, vagy banki előreutalással, illetve helyszíni átvétel esetén készpénzben.

A termék átvétele, szállítási feltételek

5. A termék átvétele, szállítási feltételek és határidők

 • szállítás futárszolgálattal történik,kérem feltételekről érdeklődjön az alábbi telefonszámon : 06 30 210 1111
 • lehetőség van a telephelyünkön való átvételre is előre egyezetett időpontban

 

Panaszkezelés, kellék, és termékszavatosság, jótállás

6. Panaszkezelés, kellék-, és termékszavatosság, jótállás

6.1 A panaszkezelés módja és helye

Vevő panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Vevőnek a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

Panaszkezelés:
5310 Kisújszállás, Mikes út 14.
Tel.: 06 30/210-1111 (munkanapokon: 8 – 16-ig),
E-mail: info@grunpower.hu

6.2 Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén

A megrendelt termékekre a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal, vagy - a Vevő választása szerint - a Ptk. 6:168. § szabályai szerint a Szolgáltató és a termék előállítója termékszavatossággal, illetve – a feltételek fennállása esetén - jótállással tartozik. Hibás teljesítés esetén a Vevő késedelem nélkül – fogyasztónak minősülő Vevő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül - köteles tájékoztatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

6.3 A kellékszavatosság

Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy, a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

6.4 A termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő követelheti a termék előállítójától vagy – választása szerint - a termék forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék előállítóját és a forgalmazót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.

6.5 A jótállás

Szolgáltató a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 10.000,- Ft-ot meghaladó eladási árú termékek (pl. a Szolgáltató által forgalmazott világítástechnikai termékek, irodatechnikai berendezések) esetén a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben jótállásra köteles, a jótállás időtartama a termék átadásától számított egy év, amely alatt a Szolgáltató a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vevő nem érvényesíthet.

Az elállás joga

7. Az elállás joga

7.1 Az elállási jog gyakorlásának módja, határideje

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek postai kézbesítés esetén a kézbesítés napját.. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (pl. postán, faxon, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:

SZALAY Könyvkiadó és Kereskedőház Kft.
5310 Kisújszállás, Mikes út 14.
Fax: +36 59/520-604
e-mail: info@grunpower.hu

Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza Webáruházhoz, utánvéttel visszaküldött terméket azonban nem veszünk át. Az elállást nem kell megindokolni, az árú ellenértékét a visszaküldés után 14 napon belül visszautaljuk. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, ezek ugyanis a vonatkozó kormányrendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a "természeténél fogva nem visszaszolgáltatható" termékeknek minősülnek.

Az elállási nyilatkozat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával is megtehető. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.2 A Vevő kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

Elállás esetén a Vevő a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Vevő nevének feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a SZALAY Könyvkiadó és Kereskedőház Kft. 5310 Kisújszállás, Mikes út 14.. szám alatti címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi a terméket. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

7.3 A Szolgáltató kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

A kifizetett vételárat és teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató visszatéríti az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek megfizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A szállítási költség a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre.

7.4 A Vevőt megillető elállási jog gyakorlásának akadályai

Az elállás joga nem gyakorolható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen olyan áru értékesítése esetében:

 • amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap megrendelése esetében (az előfizetéses szerződések kivételével).
Felelősség kizárása

8. Felelősség kizárása

8.1 A Webáruház működéséből eredő károkért való felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a Webáruház használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Nem felel továbbá a Szolgáltató a termékismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért.

8.2 A Vevő nyilatkozataiból eredő károkért való felelősség kizárása

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. A Vevő a megrendelés során életkorára tett nyilatkozatot a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti abban a vonatkozásban, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt terméket értékesíteni. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok és nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok vagy nyilatkozat bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Egyéb rendelkezések

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Hírlevelek küldése szolgáltatásra történő feliratkozás alapján

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő az „Íratkozzon fel hírlevelnkre” pontnál megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet Vevő bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Szolgáltató további hírlevelet, egyéb reklám levelet a Vevőnek nem küld, egyúttal a Vevő adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából. Hírlevélről történő leiratkozás történhet a hírlevél alján lévő „leiratkozom” linken keresztül, vagy e-mail-ben az info@grunpower.hu címen keresztül.

9.2 Adatvédelmi tájékoztató és a Szolgáltató által alkalmazott magatartási kódex

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója ezen a LINK -en érhető el. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

9.3 Szerzői jog

Az oldalon elhelyezett tartalom, az oldal külalakja, szerkezete – eltérő jelölés hiányában - a Szolgáltató szellemi alkotása, így jogi védelem alatt áll. A honlap bármely szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző (Szolgáltató) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

9.4 A békéltető testülethez fordulás lehetősége

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

9.5 Joghatóság és illetékesség kikötése

Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Karcagi Járásbíróság (5300 Karcag, Kossuth tér 5.), illetve a Szolnoki Törvényszék (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) illetékességét.

9.6 Az általános szerződési feltételek hatálya, módosítása

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2016. augusztus 9. napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályos és a következő hivatkozásról tölthető le: http://www.grunpower.hu/aszf.pdf

Felek a jelen általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

Kelt: Kisújszállás, 2016. augusztus 9.

Adatvédelmi tájékoztató

A   www.grunpower.hu  oldal ( weboldal ) üzemeltetője a SZALAY Könyvkiadó és Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

Székhely : 5510 Dévavány Arany János u. 10.

Fióktelepe és levelezési címe : 5310 Kisújszállás, Mikes út. 14.

Cégjegyzékszáma : 004-09-003332 (Gyulai Törvényszék Cégbírósága által vezetve )

Adószám: 11054010-2-16

Adatkezelési nyílvántartási szám: NAIH-137411/2018.

Telefonszám :+36 30 210 1111 ( Munkanapokon: 8 - 16-ig )

E-mail : webshop@grunpower.hu

 

mint adatkezelő szolgáltató ( a továbbiakban : Szolgáltató ) 

 

magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

 

A weboldal látogatója  ( Felhasználó vagy érintett, a továbbiakban Vevő ) a weboldal használatával, az oldalra történő belépéssel illetve az oldalontörténő regisztrációval jelen tájékoztató tartalmát tudomásúl veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárúl ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen tájékoztatóban leírtaknak megfelelően gyűjtse be és kezelje személyes adatait.

 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az információs önrendelkezesési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: Infotv. ) rendelkezéseivel.

 

Fogalmak

1. Fogalmak

 

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (a továbbiakban: Vevő);
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 15. adatfeldolgozó: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
A kezelt adatok köre

2. A kezelt adatok köre

A Szolgáltató kezeli a weboldalt használó, valamint a regisztrált Vevő személyes adatait.

A jogszabály felhatalmazása alapján kezeli a Szolgáltató a Vevő nevét, lakcímét, születési idejét, elektronikus levelezési címét, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A rendszer működtetése során technikailag elengedhetetlenül szükséges, rögzítésre kerülő adatok, amelyeket a Szolgáltató az oldalon történő regisztráció hiányában is kezel: a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, valamint a felhasználó IP címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Vevő előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a Szolgáltató a Vevő telefonszámát, valamint érdeklődési körét (amennyiben a felhasználói fiók regisztrációja során azt megadta).

A Szolgáltató a Vevő informatikai eszközén cookie-t (adatcsomagot) helyez el. A kezelt adatok köre egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az adatokat a Szolgáltató a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben 30 napig kezeli a Vevők azonosítása és a felhasználói élmény növelése céljából. A cookie-t a Vevő képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Szolgáltató az oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli. Az adatok a Vevő kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebben a Google adatvédelmi elveiről: google.hu/intl/hu/policies/privacy

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet Vevő bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Szolgáltató további hírlevelet, egyéb reklám levelet a Vevőnek nem küld, egyúttal a Vevő adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából. Hírlevélről történő leiratkozás történhet a hírlevél alján lévő „leiratkozom” linken keresztül, vagy e-mail-ben a info@grunpower.hu címen keresztül.

Adatkezelés jogalapja

3. Az adatkezelés jogalapja

A weboldalon az adatkezelés jogalapja a jogszabály alapján kezelt adatok esetén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) – (3) bekezdései, valamint – hírlevél küldésre történő feliratkozás esetén - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja alapján.

A Vevő előzetes és önkéntes hozzájárulásával megadott adatokat az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján kezeljük.

Az adatkezelés célja

4. Az adatkezelés célja

Az adatgyűjtés célja - valamennyi kezelt adat tekintetében - az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törléseA Szolgáltató a Vevő által megadott személyes adatokat a

A Szolgáltató a Vevő által megadott személyes adatokat a szolgáltatásról történő kiiratkozásáig vagy a felhasználói adatkezelés megszüntetési kérelmének (Törlési kérelem) benyújtásáig kezeli. A törlési kérelem benyújtását követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül - vissza nem állítható módon - törli a kezelt adatokat. Kivételt képeznek a törlés alól a Szolgáltató könyvviteli elszámolását alátámasztó számviteli bizonylatokon található Vevői személyes adatok (név, lakcím), amelyek megőrzési idejét a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése legalább 8 évben határozza meg. Ezeket az adatokat a Szolgáltató az Infotv. 6. § (5) bek. alapján a szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, azokat a Szolgáltatón kívül a Szolgáltató könyvelését végző Adó 33 Kft., 5310 Kisújszállás, Szabadság téri lakótelep 6/c szám alatt ismerheti meg.

Adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy, adatvédelem

A 2. pontban meghatározott adatokat kizárólag a Szolgáltató kezeli és dolgozza fel. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat a weboldal üzemeltetőjén kívül kizárólag a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság ismerheti meg abban az esetben, ha tájékoztatás adása vagy adatok közlése céljából keresi meg a Szolgáltatót.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Személyes adataik kezeléséről minden érintett 30 napos határidővel tájékoztatást kérhet. Vevő a jogsértő adatkezeléssel szemben az Infotv. alapján:

 • kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását;
 • A személyes adatok törlését, vagy módosítását a Vevő a Szolgáltató elérhetőségein kezdeményezheti.
 • az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;
 • az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat;
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
 • az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Hatály

Hatály

A jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya a természetes személy Vevőkre terjed ki és 2016. november. 28. napjától hatályos, megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az esetleges módosításokról a Vevő az www.grunpower.com oldalon tájékozódhat.

Nyomtatható változat

A nyomtatható változatot letöltheti innen.

Webáruház készítés